De eerste (vrijdag)avond van Schemerstad was het heerlijk weer. Maar niet alleen daarvan genoot het publiek. De prachtige en indrukwekkende voorstellingen werden op warm applaus onthaald. Van poëzie in het Plantsoen tot sprookjes op grote hoogte, Schemerstad maakte...

Lees meer